Uzklikšiniet uz bildes lai apskatītu mājas plānus. 
Māju platība var tikt palielināta līdz pat 50 m2.


   Fabrika Rauna  #26   EUR 25 - 29 000                                                                                                                                     

       Fabrika Rauna #45       EUR 30 - 38 000
 

    Fabrika Rauna #03    EUR 30- 38 000

   Fabrika Rauna #06  EUR 26 - 29 000

     Fabrika Rauna #66
       EUR 30 -38 000
       Fabrika Rauna #60
       EUR 30 - 38 000
     EUR 28 - 31 000
 FR 87 60 m2
   EUR 53 - 58 000

   Fabrika Rauna "1+1" One

   EUR 46 000 - 52 000

Fabrika Rauna #86 Pirts

  EUR 26 000 - 31 000

Farika Rauna "1+1" Single

   EUR 44 000 - 49 000

 
 .